نگین سیدز

5
کالا
1715
بازدید صفحه
41
مشتری

نگین سیدز در زمینه توزیع بذرهای اصلاح شده لوبیا و آموزشهای کشاورزی از زمان کاشت تا برداشت محصول فعالیت می کند . 

ارسال پیام
محصولات شرکت