نگین سیدز

نگین سیدز

5
کالا
2065
بازدید صفحه
41
مشتری

نگین سیدز در زمینه توزیع بذرهای اصلاح شده لوبیا و آموزشهای کشاورزی از زمان کاشت تا برداشت محصول فعالیت می کند .