نگین سیدز

http://www.neginseeeds.ir
5
کالا
1625
بازدید صفحه
41
مشتری

نگین سیدز در زمینه توزیع بذرهای اصلاح شده لوبیا و آموزشهای کشاورزی از زمان کاشت تا برداشت محصول فعالیت می کند .