محصولات دانش بنیان فناوری زیستی
تاریخ انتشار : 1397/11/04 11:07
تعداد بازدید : 626

بیوتکنولوژی یک تکنولوژی مبتنی بر زیست شناسی است که یکی ازشاخه های دانش بنیان است. بیوتکنولوژی، فرآیندهای سلولی و بیولوژیکی را برای توسعه فن آوری ها و محصولاتی که به بهبود زندگی و سلامت سیاره ما کمک می کند، فراهم میکند. ما از فرآیندهای بیولوژیکی میکروارگانیسم ها برای بیش از 6000 سال برای تولید محصولات غذایی مناسب و حفظ محصولات لبنی استفاده کرده ایم. بیوتکنولوژی مدرن محصولات و تکنولوژی های پیشرفته را برای مبارزه با بیماری های ناتوان کننده و نادر، کاهش اثرات زیست محیطی، استفاده از انرژی کمتر و پاکیزه و استفاده از فرآیندهای تولید صنعتی، ایمن تر، پاکیزه تر و کارآمد تر، فراهم می کند. در حال حاضر بیش از 250 بیوتکنولوژی بهداشتی و واکسن های موجود در دسترس برای بیماران وجود دارد که بسیاری از آنها برای بیماری هایی که قبلا غیر قابل درمان هستند، وجود دارد. بیش از 13.3 میلیون کشاورز دردنیا از بیوتکنولوژی کشاورزی استفاده می کنند تا به افزایش تولید، جلوگیری از آسیب های حشرات و آفات و کاهش تاثیرات کشاورزی بر محیط زیست بپردازند. برای آشنایی بیشتر با محصولات دانش بنیان مقاله های مارابا #دانش_بنیان دنبال کنید. منبع bio.org

@alvandmarket

به الوندمارکت بپیوندید.🌹🌹🌹

کلمات کلیدی : فناوری زیستی زیست شناسی دانش بنیان