گلپایگان شهری توریستی
تاریخ انتشار : 1397/09/12 19:32
تعداد بازدید : 593

گلپایگان شهری با سابقه دیرینه و دارای سنگ نگاره های چندین هزار ساله و دارای طبیعتی بکر می باشد که هر گردشگری در صورتی که در دو فصل پاییز یا بهار را در این شهر اقامت نماید بهترین خاطرات را میتواند رقم بزند. این شهر با داشتن اقامت گاه های بوم گردی و همچنین هتل گردشگری و بسیاری از اقامت گاه ها میتواند پذیرای مهمانان عزیز از سایر نقاط کشور باشد همچنین این شهر با داشتن مسجد و مناره از دوره سلجوقی و ارگ گوگد در زمره بهترین شهر ها می باشد

کلمات کلیدی : گلپایگان شهر توریستی گلپایگان ارگ گوگد