دومین ایده شو گلپایگان
تاریخ انتشار : 1397/09/18 20:02
تعداد بازدید : 728

در آبان ماه سال 1396 در دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان اولین ایده شو شهرستان گلپایگان توسط تیم ارزش آفرینان برگزار شد در این ایده شو تعداد بسیاری از ایده ها در زمینه گردشگری و صنایع دستی بیان گردید و با فرایند داوری که انجام شد سه تیم برگزیده انتخاب گردیدند امسال نیز در سال 97 و در آذر ماه مرکز کارآفرینی الوند پلاس با همکاری دانشکده فنی و حرفه ای شهدا شهرستان گلپایگان به برگزاری ایده شو پرداخته است و دومین ایده شو شهرستان گلپایگان با محویت رشته های فنی و حرفه ای ، کشاورزی و مهندسی برگزار می گردد.

کلمات کلیدی : ایده شو ایده شو گلپایگان الوند مارکت