سرمایه لازم
تاریخ انتشار : 1397/11/29 13:43
تعداد بازدید : 520

سومین فاکتور ‌اساسی برای راه اندازی استارتاپ، سرمایه لازم است.برای آنکه یک استارتاپ بتواند تشکیل شود نیاز به سرمایه گذاری و بودجه دارد. این موضوع در نگاه اول کارآفرینان را دچار نگرانی میکند ولی داشتن سه آیتم ایده ، تیم و سرمایه شما را به یک کارآفرین تبدیل میکند. برای استارتاپ شدن ، باید امکانات لازم و سرمایه تامین شود، تا بتوان ایده را با کمک تیم به مرحله درآمد زایی رساند. این سرمایه بسته به ایده می تواند شخصی باشد و یا به حامی بزرگتری نیاز داشته باشد. این سرمایه همچنین میتواند توسط سهام شرکت ها تامین شود.
به ایده خودتان باور داشته باشید تا زمانی که خودتان ایده تان را باور نکنید دیگران نیز آن را باور نخواهند کرد ، این مسئله برای یک سرمایه گذار بسیار حائزاهمیت است.
به خودتان و ایده ای که دارید ایمان داشته باشید.🌹🌹🌹
زندگیتون پر از ایده های ناب😊
#استارتاپ
alvandmarket@

کلمات کلیدی : سرمایه ایده تیم استارتاپ کارآفرین