تعریف کارآفرین و انواع کارآفرینی
تاریخ انتشار : 1397/12/04 23:11
تعداد بازدید : 533

به چه کسی کارآفرین میگویند؟
یک کارآفرین فردی است که بتواند فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد کند. در واقع شخصی که به هر نحوی تجارت خود را شروع کند کارآفرین خطاب میشود. شخصی که ویژگی های زیر را داشته باشد یک کارآفرین است:
۱)شغلی برای خود و دیگران ایجاد کند.
۲)محصول یا خدمات جدیدی ارائه دهد.
۳)ریسک پذیر باشد.
۴)ایده نو و خلاق را به پول و ثروت تبدیل کند.
کارآفرینی بسته به کاربرد انواع مختلفی دارد. اگر بر حسب نوع کسب وکار تقسیم بندی کنیم به انواع  تجاری، تولیدی و اجتماعی تقسیم میشود. اگر طبق فناوری تقسیم بندی کنیم به دو نوع فنی و غیرفنی تقسیم میشود. بر اساس مالکیت به انواع خصوصی ، دولتی و خصولتی تقسیم میشود و براساس جنسیت به دو نوع مردانه و زنانه تقسیم میشود. کارآفرینی را میتوان به گروه های مختلفی تقسیم کرد که در اینجا به همین انواعی که آوردیم بسنده میکنیم.
#کارآفرینی را دنبال کنید.
alvandmarket@

کلمات کلیدی : کارآفرین کارآفرینی پول ثروت